FINANANČNÍ GRAMOTNOST V DEVÁTÉ TŘÍDĚ

Častá otázka pokládaná vyučujícím devátých ročníků po přijímacích zkouškách zní – a co s nimi teď děláte? To už se neučíte že… V naší škole tomu tak rozhodně není. Celý měsíc květen jsme v hodinách matematiky probírali velmi důležité téma finanční gramotnosti – letos trochu inovativní formou hry, kdy si v průběhu přibližně 3 týdnů žáci ve dvojicích, které simulovali partnery v životě vyzkoušeli prožít 30 let nanečisto. Začínali jsme jako absolventi vycházející ze školy a začínající pracovat – zjišťovali jsme si jaký příjem mají jejich vysněná povolání a při tom se naučili rozdíl hrubého a čistého příjmu, dále se v každém kole museli žáci vypořádat s různými nástrahami, které si pro ně hra připravila – museli čelit běžným situacím a zvládnout rozpočet nastavit tak, aby každý měsíc vyšli se svými příjmy – museli se naučit čelit náhodným negativním situacím od pokažených spotřebičů, problémů s autem… nástrahám nemoci, občas je potkala i nějaká pozitivní situace – a tak se museli rozhodnout se jak naloží s dědictvím po babičce, vyzkoušeli si mateřskou a rodičovskou dovolenou a toto vše řešili z pohledu rodinných financí. Mám velkou radost, že naši deváťáci v této hře všichni uspěli, sami ve zpětné vazbě hodnotili tuto aktivitu jako velmi příhodnou a z toho co se kromě tvorby rodinného rozpočtu naučili zaznělo také: „naučili jsme se komunikovat s partnerem“, vyhledávat si samostatně důležité informace, zjistili jsme na co si dát pozor z hlediska půjček apod., zjistili jsme, co kolik stojí a že to není tak málo, jak jsme si mysleli“. Zároveň také žáci i někteří jejich rodiče, kterým za zapojení do projektu děkuji přišli s nápady, jak na další rok tuto hru ještě vylepšit.