Beseda o povolání

V 5. A jsme při hodinách slohu probírali vypravování o volbě povolání. Bavili jsme se o tom, jestli děti znají povolání svých rodičů a jestli vědí, čím jsou tato povolání užitečná. V pátek 26. 5. nás navštívila ochotná maminka Dorotky Nové a povyprávěla nám o svém povolání – věnuje se sociální rehabilitaci mentálně postižených lidí. Přiblížila dětem toto málo známé, ale velmi zajímavé a prospěšné povolání a zodpověděla také jejich zvídavé dotazy. Moc děkujeme za její ochotu a čas, který nám věnovala!