Matematická olympiáda

Ve středu 12.4.2023 proběhlo okresní kolo 72. ročníků MO.
Naši školu reprezentovali výherci školního kola MO.
Mezi úspěšné řešitele okresního kola 72. ročníku MO patří tito žáci:

Kategorie Z6
Lucie Korzeniowská

Kategorie Z7
Josef Němeček
Jakub Chvatík

Kategorie Z8
Iva Burešová
Lucie Strnadelová

Úspěšným řešitelům gratulujeme!