Školní družina v březnu

Druhé oddělení navštívilo knihovnu na Jižních Svazích – oddělení pro děti. Paní knihovnice seznámila žáky s rozdělením knížek v knihovně a s možností půjčování knih. Měli také možnost zahrát si hru Velikonoční stezka, při které hledali písmena a vyplňovali tajenku. Nakonec si půjčili několik knih k prohlížení.

 

22. března jsme si připomněli Světový den vody a zaměřili jsme na toto téma svůj program. Začali jsme znalostmi o vodě a s hádankami. Čerpali jsme z knížky od Kateřiny Gančarčíkové – Příběh vody. Poté jsme si na školní zahradě vyzkoušeli filtraci znečištěné vody, lovili a poznávali jsme rybičky. Program se dětem líbil, byla to zajímavá změna.