Soutěžili jsme v němčině

V úterý 21.3.2023 reprezentovaly Radka Šimáková (7.A) a Mariana Popelková (9.A) naši Církevní základní školu na konverzační soutěži v německém jazyce. Jednalo se o okresní kolo, kterého se mohly zúčastnit ZŠ a víceletá gymnázia ve Zlíně a okolí. Soutěžilo se ve dvou základních kategoriích. Kategorie I.A byla určena pro 6.-7. ročníky a kategorie II.A byla určena pro žáky 8.-9. ročníků. Víceletá gymnázia pak měly kategorii I.B a II.B.

Dovednosti v daném jazyku se pak ověřovaly v jednotlivých disciplínách. Na začátku to byl poslech, kde se střídaly rozhovory různých situací a obtížností, kde měli zúčastnění reagovat na porozumění slyšeného. Pak následovalo představování sebe a popis obrázku. Další konverzační schopnosti se prověřovaly při jednotlivých tématech, které byly zadány předem, a které se týkaly např. rodiny, školy, koníčků, cestování a nakupování.

Holky byly moc šikovné, a i přesto, že se utkaly s žáky z jazykových škol, kde se vyučuje německý jazyk už od 5.třídy, získaly krásné 4.místo každá ve své kategorii.

Holkám děkujeme moc za píli a odvahu, a přejeme další úspěchy a radost při zvládání cizího jazyka.