Soutěžili jsme v angličtině

Minulý týden proběhla okresní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde se již tradičně soutěží v následujících znalostech a dovednostech: poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test, praktické použití jazyka, rozhovor na vylosované konverzační téma, popis a porovnávání obrázků, improvizované vyprávění příběhu.

Ve starší kategorii určené žákům 8. a 9. tříd nás v okresním kole na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně reprezentovala Anežka Koutná, která vyhrála školní kolo o pouhý 1 bod před spolužačkou Anežkou Růžičkovou. 3. místo ve školním kole vybojovala Lucie Strnadelová z 8.A.

V mladší kategorii okresního kola (6. a 7. třídy) za nás na ZŠ Kvítková bojovala Nela Strnadelová z 6.A., která ve školním kole porazila dalších 11 výborných soutěžících. Na 2. místě školního kola skončila Dita Navláčilová ze 7.B a 3. místo obsadil Jan Bělíček ze 7. A. Nela Strnadelová dokázala v okresním kole vybojovat 5. místo v těžké konkurenci 24 soutěžících, a to rozdílem pouhých 2 bodů oproti 3. místu.

Všem zúčastněným, zejména oběma děvčatům, která školu důstojně a zodpovědně reprezentovala v okresních kolech, děkujeme.