Okrskové kolo recitační soutěže pro 1. stupeň ZŠ

Dne 14. 3. 2023 se vítězové školní recitační přehlídky zúčastnili okrskového kola recitační soutěže.

Z první kategorie (2. a 3. ročník) postupuje do okresního kola Markéta Němcová ze 3.A a za druhou kategorii (4. a 5. ročník) Barbora Chvatíková jako náhradník.

Děkuji recitátorkám za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy a postupujícím přeji hodně štěstí do okresního kola, které se koná v pondělí 27. března v Napajedlích.