Prožívání doby postní na naší škole

Letos v postní době doprovázíme Pána Ježíše na jeho křížové cestě. Každý týden nám jedna z postav, kterou Ježíš cestou na Golgotu potkal, vypráví, co prožila při setkání s trpícím Kristem. Jak se ten dotyčný zachoval? Pomohl mu? Byl mu nablízku, doprovázel ho? Patřil mezi ty, kteří se na jeho utrpení jen neúčastně dívali? Nebo mu utrpení dokonce způsobil či zavinil?
 
A co my? Které z postav se podobáme? Z každého příběhu vyplyne pro děti i vyučující úkol, který se v postním týdnu snaží plnit.
 
V 1. postním týdnu se nám představil Pilát. Vyprávěl o soudním procesu, který s Ježíšem vedl a o rozsudku smrti, který pro něj vydal, přestože věděl, že je nevinný. Proto úkol na tento týden zní: NEBUDU SOUDIT DRUHÉ, NEBUDU O NICH OŠKLIVÉ MLUVIT.
Postní dobu bychom před Velikonocemi chtěli na 1. stupni zakončit křížovou cestou. Každá třída si v těchto dnech vyrobila kříž, který nám ve třídách připomíná naši snahu být nablízku trpícímu Pánu Ježíši.