Preventivní program – 7. ročníky

Během měsíce ledna se 7. ročníky účastnily dvou cyklů besed.

Nejprve se žáci zamýšleli nad tím, jak zvládat emoce. Dozvěděli se, že emoce jsou velmi důležité, ať už jsou pozitivní nebo negativní, neboť nás chrání od vnějších vlivů. Emoce jsou kořením života, ale je špatně, když je toho koření moc – pak nám život může přestat chutnat.

V druhém bloku se paní lektorka věnovala tématu lásky. Seznámila žáky s jejími druhy: filia (přátelská), storgé (rodičovská), éros (milenecká). Závěr patřil úvodu do sexuální výchovy z křesťanského pohledu.