4.A v knihovně

V pátek žáci 4.A navštívili knihovnu FB ve Zlíně na téma „Bylo nebylo…“ Dokud paní knihovnice nezačala vyprávět, netušili, co se pod názvem může skrývat. Velmi poutavé a zajímavé povídání ponořilo žáky do dob pravěku, středověku a současnosti v našem městě Zlín. Dozvěděli se opravdu velké množství informací, jak Zlín ke svému jménu přišel, jak vypadaly ulice dříve a nyní, kde stála škola a vznik firmy Baťa.