Svátek blahoslavené Laury Vicuni

V pondělí 23. ledna jsme na naší škole oslavili svátek blahoslavené Laury Vicuni. V kapli jsme si po jednotlivých třídách prvního stupně připomněli její život. Otec Dan dětem představil tablo svatých, se kterými se děti v náboženství nebo ve vlastivědě už setkaly. Děti tak mohly objevit, jak jsou životní příběhy svatých různé a pestré. Co mají všichni svatí společného? Za církev někoho blahořečí či svatořečí? Co dělají svatí v nebi „dnes“?  Můžeme mít v nebi svého svatého kamaráda? Na všechny tyto otázky děti společně s otcem Danem hledali odpověď. Na závěr se každá třída v kapli pomodlila a poprosila blahoslavenou Lauru o přímluvu.

Blahoslavená Lauro Vicuño, oroduj za nás!