Předvánoční sbírka – Útulek pro zvířata v nouzi Zlín

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na sbírce pro zvířata v nouzi a na dárcích, které věnovali Útulku ve Zlíně na Vršavě.

Nejvíce žáků se do sbírky zapojilo z 5.A a tato třída zvítězila. Žáci měli možnost dárky předat a navštívit útulek osobně.

Věříme, že se příštím rok zapojí do sbírky více žáků a tříd a potěší tak více pejsků, kočiček a zaměstnanců útulku.

Děkujeme.