Dějepisná olympiáda

Letošní téma Dějepisné olympiády mělo téma Československo 1948–1989. Vzpomínaly se v ní pojmy jako únorový komunistický převrat, železná opona, kolektivizace, spartakiády, sovětská okupace 1968, Tuzex a bony, sametová revoluce… Soutěže se zúčastnilo 5 žáků 9. třídy a všichni byli úspěšnými řešiteli. Nicméně do okresního kola, které bude v březnu příštího roku, postoupil VS z 9. třídy. Další nejúspěšnější řešitelkou byla AK taktéž z 9. třídy.
Všem řešitelům gratulujeme.