Adventní doba na 1. stupni

V letošním adventu nás provází symbol světla. Každé ráno se s dětmi ze všech tříd 1. stupně scházíme na koberci u schodiště. V pondělí nám kněz přečte nedělní evangelium a z něho se vyvodí úkol na následující týden. Pokud se dětem v jednotlivých třídách podaří úkol splnit, za každý den si od pondělí do pátku vybarví jeden paprsek hvězdičky, na konci týdne pak hvězdičku za třídu nalepí na tmavou nástěnku, která se tak krásně rozjasňuje. Navíc si mohou děti v domečku své třídy rozsvítit okénko, pokud se jim něco pěkného podařilo i navíc. V ostatní dny kromě pondělí si na koberci čteme krátký příběh a zpíváme písničku o adventních svících, při těchto setkáních se k nám připojují i děti ze školky.

V pondělí 19. 12. jsme také společně prožili duchovní přípravu na Vánoce. Paní učitelka Poislová dětem ukázala krásnou svítící lampičku a velké srdce – tak by mělo vypadat naše srdce. Ale co dělat, když plamínek zhasne, kde si ho můžeme znovu zapálit? A jak ho pak zase ochránit před zhasnutím? Těmito otázkami se zabývaly děti ve svých třídách za pomoci učitelek i kněží, čtvrťáci a páťáci si pak mohli plamínek svého srdce rozsvítit přímo ve svátosti smíření. Na závěr jedno důležité poučení, které všem vzkazují druháci: „Nezlob, ať nezhasneš.“