Olympiáda v českém jazyce

V úterý 28. listopadu proběhlo školní kolo. Zúčastnili se čtyři žáci z 9. ročníku a sedm žáků z 8.ročníku.

V gramatické části opět nechyběla stylistická úprava textu, hra s významem slov a  zvuková představivost jazyka. K nelibosti osmáků letos zařadili i  jazykový rozbor souvětí.

Ve slohové části museli žáci zpracovat libovolnou formou téma – Co se mi líbí/nelíbí na listopadu.

V celkovém hodnocení  nejlépe uspěli:

  1. VS, 9.r. – 36b     postupuje do okresního kola
  2. AK, 9.r., VS, 9.r. – 32b
                 o postupu do okr. kola rozhodne speciální úkol
  3. KR, 8.r. – 27b
  4. JZ, 9.r, IB, 8.r. – 25b
  5. LS, 8.r. – 24b
  6. ŠL, 8.r. – 20b

Všem děkujeme za účast a za snahu!