Soustředění scholy

V sobotu 6. 11. proběhlo v malém sále u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů soustředění scholy. Společně jsme se připravovaly na chválový večer, který v kostele PMPK plánujeme na sobotu 19. 11. od 18. 30.
Měly jsme čas se zamyslet nad tím, v čem spočívá modlitba chval, společně jsme procházely texty jednotlivých písniček a samozřejmě jsme se snažily si pořádně zazpívat a zahrát. Celé naše sekání jsme mohly začít i ukončit před svatostánkem, tak věříme, že Bůh našemu snažení požehnal.
Děkujeme také kuchařkám ze školní jídelny, které pro nás připravily výborný oběd i se slavnostně prostřenými stoly.