Třídnický den 7.A 

V slunečný podzimní pátek 21.10. se konal Třídnický den 7.A.  

Nejprve jsme se vydali pěšky z Burešova na Štákovy Paseky. Na tomto místě je nádherný výhled na Zlín. V blízkém lese byly ukryty 3 truhličky s podkladem. Nálezci se stali kapitány pozdější hry Na zločince a mohli si vybírat členy pro svá družstva.  

Po svačině jsme pokračovali lesem do Kostelce, kde u lázní ve Vodní kapli, měl o. Antonín duchovní slovo o Marii Magdalské (kaple nese její jméno) a pomodlili jsme se desátek růžence za své budoucí partnery. 

Nakonec jsme došli do Štípy ke kostelu. Na oběd si opekli špekáčky a jiné dobroty a ukončili společné chvíle volným programem. 

Díky Bohu za krásné počasí, o. Antonínovi za duchovní i organizační podporu a celé 7.A za skvěle prožitý den.