Kurz První pomoci pro 7. ročníky

Ve čtvrtek 6. října jsme se vydali navštívit Střední zdravotnickou školu ve Zlíně. Těšili jsme se na program, který si pro nás připravili studenti této školy. Cílem bylo naučit se poskytovat První pomoc.

Nejprve se žáci rozdělili do 5 skupin.  Pak točili „kolečko“ mezi jednotlivými zastaveními, na nichž si prakticky vyzkoušeli: ovazování zlomené ruky trojcípým šátkem, zastavení krvácení, resuscitaci, stabilizační polohu, transport zraněného a na závěr správný postup při  poskytování První pomoci.

Jsme rádi, že jsme si vše zopakovali a hlavně prakticky vyzkoušeli.