Zahájení školního roku 2022/23

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme zahájili nový školní rok v 8 hod. při slavnostní mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Tu sloužil o. Antonín Pražan spolu s o. Petrem Vaculíkem.  

Na závěr mše sv. jsme přivítali nové posily učitelského sboru a především 29 nových prvňáčků, rozdělených do dvou prvních tříd.

Vítáme naše nové prvňáčky v naší škole a přejeme jim mnoho radosti z poznávání všeho nového. Našim deváťákům přejeme pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku, ať úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na jejich vysněné životní dráze.

Požehnaný nový školní rok Vám všem!