Zvýšení ceny stravného od1.9.2022

 Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Tímto Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dojde k navýšení ceny stravenek, a to od 3,- Kč pro žáky i zaměstnance/cizí strávníky z důvodu zvýšení cen potravin v souladu s vyhláškou o školním stravování č.107/2005.

Ceny obědů se zvyšují o 3,- Kč ve všech kategoriích. Nezvyšuje se cena svačinek a přesnídávek CMŠ a ZŠ.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.