Zahájení školního roku 2022/23

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Srdečně Vás zdravím na sklonku prázdnin a zasílám informace k zahájení školního roku 2022/23.

Školní rok 2022/23 zahájíme společnou mší sv. ve čtvrtek 1.9.2022 v 8 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Po mši sv. přivítáme a představíme nové prvňáčky. Poté se společně žáci pod vedením třídních učitelů přesunou do školy. V tento den bude vyučování ukončeno v 10.40 hod.

V pátek 2.9.2022 bude zkrácena výuka, přičemž žáci budou odcházet postupně na oběd dle rozpisu, od 10.40 – 12.10.hod.

Od pondělí 5.9.2022 bude zahájena výuka dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Od 1.9.2022 bude v provozu školní jídelna i školní družina, klub.

Na všechny se moc těšíme!

M. Černošková, ředitelka školy