Školní družina v květnu

V květnu jsme dopluli na Ostrov svatých a rodinných tradic. Četli jsme si o sv. Dominiku Saviovi, bl.  Lauře Vicuni,  bl. Carlu Acutisovi a jiných světcích. Připomněli jsme si měsíc P. Marie a navlékali jsme malý desátkový růženec. Povídali jsme si o rodině a o tom, co se stává rodinnou tradicí, zajímavostí bylo, že jsme se dozvěděli, která plyšová hračka byla na světě jako první. Vyráběli jsme srdíčka ke Dni matek a květiny z papíru, skládali jsme origami a třeťáci si pro ostatní nacvičili čtenou pohádku. Na zahradě jsme si vytvořili přírodní štětce, jimiž jsme malovali obrazy. V závěrečném znalostním kvízu děti uspěly a dostaly poslední klíč k pokladu. Ten jim pomůže spolu s ostatními najít cestu k pokladu. První a čtvrté oddělení školní družiny se zúčastnilo doprovodného programu ZFF. Děti plnily úkoly při Cestě do pravěku, odpovídaly na otázky ze zdravovědy, stavěly stavby z lega. Byly odměněny sladkostmi a balónky. Fotodokumentace je k dispozici v galerii školy.