Duben ve školní družině

V měsíci dubnu jsme se ve družinkách věnovali tématu Velikonoc a s tím spojené prožívání, při kterém jsme mohli plynule navázat na ranní katecheze a postní úkoly. Také jsme měli jedno odpoledne s jarním tvořením. Druhým tématem byl sport, rekreace a jakýkoliv pohyb. Poznávali jsme druhy sportů, měřili jsme si čas při běžeckých závodech,  hráli jsme běhací piškvorky, puzzle štafetu, badminton a jiné hry ať už za jednotlivce, dvě družstva nebo celou družinu.