Ukrajinské děti v naší škole

Od minulého týdne máme v naší škole přijaté tři žákyně ukrajinské národnosti, v první, šesté a deváté třídě. Všech děvčat se s ochotou ujali naši žáci a pedagogové, kteří jim pomáhají v orientaci ve škole i při výuce a připravili jim pěkné uvítání, ať už v podobě dárečků nebo her na začlenění do kolektivu. Aby se také co nejrychleji odbourala jazyková bariéra, věnuje se těmto novým žákyním každý den paní učitelka Dana Hlaviznová, která je intenzívně učí českému jazyku. Děvčata jsou velmi bystrá a věřím, že se u nás ve škole budou cítit v bezpečí a přijaté!