Církevní škola pomáhá Ukrajině

Naše škola se zapojila do pomoci válkou zasažené Ukrajině v mnoha oblastech.
Ve spolupráci s Charitou Zlín jsme po celou dobu postní pořádali v naší škole finanční sbírku a učili tak  žáky odepřít si něco ve prospěch lidí, kteří to teď nejvíce potřebují.  Celkem se v naší pokladničce sešlo 8 130,-.  Všem dárcům děkujeme!
Také jsme ve spolupráci s Charitou Zlín uspořádali sbírku cukrovinek pro děti z Ukrajiny s názvem Velikonoční vajíčko. Balené trvanlivé sladkosti přinášeli děti z MŠ se svými rodiči i samotní žáci ZŠ na sekretariát školy od 1. 4. do 22. 4. 2022. Radost z dávaní a dělení se s druhými tak prostoupila celou školu, od nejmenších až po nejstarší.
Pracovníkům Charity jsme tak mohli předat 3 plné přepravky bonbonů, oplatků, perníčků, čokoládových vajíček a zajíčků. Děkujeme za spolupráci všem rodičům a dětem, kteří se do této aktivity zapojili.
 
Ve farnosti PMPK na Jižních Svazích probíhá výuka českého jazyka ukrajinských dětí. Jsme rádi, že jsme mohli této velmi prospěšné aktivitě vypomoci zapůjčením žákovských lavic, židlí i učebních materiálů.
 
Konkrétní skutky lásky k bližnímu doprovázíme také každý den od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině i modlitbou do školního rozhlasu. Každé ráno v 8:00 se společně modlíme za mír a pokoj v našich srdcích a zvláště tam, kde to nejvíce potřebují – aktuálně na Ukrajině a v Rusku. Žáci přichází každý den z jiné třídy, zapojují se aktivně a  střídají se ve vedení modlitby. Ve třídách se k nim přidávají celé třídní kolektivy spolu s pedagogy.