Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 24. února se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Nejprve je čekalo 60 minut zápasu s gramatikou. Letos byly vybrány úkoly ze stylizace (oprava nevhodně formulovaných souvětí, vícevýznamové věty), z hláskosloví ( principy znělých a neznělých hlásek ), z učiva o tvoření slov. Dále pak si žáci lámali hlavu nad částicemi a nad rozkazovacím způsobem sloves.

Druhou část olympiády zahrnoval slohový úkol na téma U nás na náměstí/na návsi. Soutěžící měli 60 minut, aby dané téma zpracovali do libovolné formy. Vybrali si vypravování, pověst, úvahu,…

V celkovém součtu bodů za obě části skončila na:

1. místě Dorota Bělíčková 

2. místě Jan Juřica 

3. místě Beáta Dittrichová

4. místě Anežka Koutná

5. místě Vendula Stodůlková

6. místě Jiří Zatloukal

7. místě Amy Hodgson

Všem děkujeme za účast, za odvahu a za snahu!