Virtuální svět – přednáška v 6. ročnících

V pátek 25. února se v šestých třídách uskutečnila přednáška na téma Kybeprostor. Žáci se postupně seznámili s bezpečným chováním na internetu, či jak se nestát závislým na používání mobilu a počítače. Podstatná část byla věnována kyberšikaně, jak jí předcházet a jak postupovat, pokud se stanu její obětí. Žákům se přednáška líbila a aktivně se zapojovali do debaty. Uvítali by besedy na podobné téma.