POMOC rodinám na Ukrajině

V rámci solidarity postižené země Ukrajiny válkou se můžeme během doby postní zapojit formou modlitby nebo finančním příspěvkem, a podpořit tak strádající rodiny na Ukrajině.

Ve vestibulu u automatu bude umístěna pokladnička, kam mohou děti vhazovat své drobné příspěvky. Svým příspěvkem s modlitbou mohou podpořit rodiny na Ukrajině. Věříme, že naše děti tak mohou pocítit větší vděčnost za dary a zároveň se učit drobných skutků milosrdenství, ke kterým postní doba vybízí.

Vybrané příspěvky budou předány pracovníkům Charity Zlín.