Připravujeme se na postní dobu

V letošní postní době budeme mít před očima kříž – velký dřevěný kříž. Co nám říká? Pro někoho je kříž připomínka umučení, bolestivé smrti, označení hrobů a pomníků… Často kolem něj chodíme bez emocí, bez povšimnutí. Přitom kříž, na kterém Ježíš přijal smrt, nám dává život.

Zamysleli jsme se někdy nad tímto protimluvem?

JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ SMRT, ABY NÁM DAROVAL ŽIVOT???!!!

Jsme připraveni přijmout dar věčného života, dar, za který byla zaplacena tak vysoká cena? Co udělat pro to, aby mrtvé dřevo kříže pro nás ožilo?

„Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný…“ (J, 5, 24)

Každý postní týden otevřeme Písmo sv. a přečteme si jedno podobenství – Ježíšova slova, příběh, kterému se budeme snažit porozumět a splnit jeho poselství. Pokud se zadaný úkol třídě podaří splnit, vybarví si kytičku, kterou na konci týden na kříž připevní. Doufejme, že nám kříž v průběhu postní doby vykvete a ožije, že se znovu rozhodneme Ježíši víc naslouchat a přijmout život, který nám daroval, že zas o trochu víc přijde Boží království mezi nás.

Celou postní dobou nás bude provázet společný úmysl v modlitbě: budeme vyprošovat mír Ukrajině.