Oslavili jsme svátek patronky naší kaple

V pátek 21. ledna 2022 jsme oslavili svátek bl. Laury Vicuni. Každá třída si v kapli připomenula Lauřin životní příběh. Zamysleli jsme se nad tím, jaké poselství nám Laura zanechala, co říká její život dnešním mladým lidem a dětem.

Děti si mohly položit otázku, proč se vůbec modlíme ke svatým. Co to znamená žádat svaté o přímluvu? Kdo vůbec může být svatý a proč? Jak vypadá zdravá úcta ke svatým? Svoje díky a prosby pak mohly vyjádřit v krátké modlitbě a na přímluvu bl. Laury dostaly kněžské požehnání.

Na památku si každý odnesl upomínkový obrázek s heslem, které mu život bl. Laury a její odkaz připomíná.