1. místo v Krajské matematické soutěži

Dne 15.2.2022 se žáci z 6. B, 8. A a 9.A zúčastnili Krajské matematické soutěže třídních kolektivů.

V kategorii Z6 se třída 6.B umístila na 1. místě z devatenácti (získali 37 bodů z 50 bodů). Jako odměnu jim organizátor nabídl možnost uhrazení dopravy, vstupného do expozice a jeden výukový program v Pevnosti poznání v Olomouci.

V kategorii Z8 se třída 8.A umístila na 5. místě z devatenácti a třída 9.A si v kategorii Z9 vybojovala 12. místo z jednadvaceti.

Všem zúčastněním gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!