Duchovní program pro žáky 2. stupně

V pátek 17. prosince se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili duchovní obnovy v Salesiánském středisku na Jižních Svazích. Hlavním tématem byla svátost smíření, obnova vztahu s Bohem a s blízkými a sebepřijetí tím, že si znovu uvědomím bezpodmínečnou lásku, kterou mě Bůh miluje.  Setkání začalo společnou hrou před kostelem, pokračovalo slovem P. Antonína Pražana a svědectvím salesiána Jakuba Švandy. Viděli jsme v krátkém videu pantomimu mladých lidí na téma život zničený hříchem a znovupřijetí záchrany od Ježíše. Potom jsme mohli v malých skupinkách o tématech hovořit. Nakonec byl prostor na adoraci a svátost smíření.
 
    Zbývá jen se modlit, aby tento impuls – pozvání k osobnímu intimnímu setkání s Bohem – se v mladých lidech dál rozvíjel. Nic důležitějšího v životě není.
 
   Zbývá poděkovat všem, kteří toto setkání připravili, zvláště P. Kamilu Obrovi, P. Antonínu Pražanovi, P. Petru Vaculíkovi, paní Markétě Piknové, Jakubu Švandovi a Martě Jonáškové.