Vyhlášení ředitelského volna od 20.-22.12.2021

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

od 20.12. – 22.12. 2021 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.