Listopad ve školní družině

     Tento měsíc jsme ve družinkách dopluli na Pohádkový ostrov. Měli jsme se pohádkově. Věnovali jsme se čtení pohádek, jejich výtvarnému zpracování, pohádkovému hádání nebo předvádění pantomimou. Starší děti ze 3. a 4. třídy si nacvičili pro mladší kamarády divadelní představení. Třeťáci předvedli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Čtvrťáci zase O třech prasátkách. Zároveň jsme se ve volném čase naučili poznávat některé dopravní značky a připomněli jsme si pravidla pro bezpečné přecházení a chování na ulici.