Deváťáci v Experimentáriu

Dne 11.11.2021 navštívila polovina třídy 9.A chemické laboratoře na SPŠ v Otrokovicích, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet jednoduché pokusy. Zbytek třídy si prohlédl Experimentárium. Žáci pozorovali, jak probíhá destilace, chování dusíku, hoření hořčíku, shlédli plamenové zkoušky alkalických kovů, vyráběli sliz a také si ,,zakouzlili“ v pokusu Nehořlavý kapesník.