Adventní čas začal i v naší škole

Co nás čeká v letošním adventu?

V letošním adventu se chceme víc zahledět na příklad sv. Josefa a Panny Marie, na to, co předcházelo Ježíšovu narození.

Bůh posílá na svět svého Syna v lidském těle jako malé bezbranné Dítě. Boží záměr připomínají prázdné jesličky (Bůh je připraven dát lidstvu největší dar). Malý Ježíš však potřeboval „prostor“, do kterého by byl přijat – prostor fyzický i prostor vztahů (Bůh hledá odpověď a spolupráci člověka). Právě ten mu dokázali vytvořit Josef a Maria vztahem své vzájemné úcty a lásky, poslušností k Božímu volání a k Božímu záměru i svou starostlivostí o hmotné zajištění poskytnutím či alespoň vyhledáním střechy nad hlavou. Jejich podané ruce připomínají střechu nad prázdnými jesličkami.

Najde Ježíš domov i v našich srdcích, třídách i v našich farnostech nebo zůstane sám opuštěný v jeslích? Podaří se nám pro Ježíše vystavět dům či přístřešek z cihel naší poslušnosti, vnímavosti vůči potřebám druhých, z našeho každodenního „ano“ svým povinnostem podobně jako Josef a Maria, aby mohl znovu přijít i o letošních Vánocích?