Volby do školské rady

Volby do školské rady

V lednu 2022 proběhnou volby do školské rady. Obracím se tedy na vás, zákonné zástupce našich žáků, abyste navrhli ze svých řad zástupce do školské rady za rodiče. Do 17. prosince, prosím, zasílejte tyto jmenovité návrhy ( jméno kandidáta, zaměstnání a věk ) na email volby-sr@czszlin.cz. Z těchto návrhů budou vybráni čtyři kandidáti pro volbu dvou zástupců do školské rady.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Michaela Černošková, ředitelka školy