1.sv. přijímání

     V neděli 24. října se při mši svaté v 9.30 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů dočkalo svého 1. svatého přijímání 32 dětí. 17 jich bylo ze 4. A z naší církevní základní školy. Na tuto slavnostní chvíli musely čekat opravdu dlouho, jejich příprava byla narušena v době lockdownu, ale díky velkému a obětavému nasazení paní učitelky Hanky Poislové a otce Dana Žůrka nakonec všechno dospělo ke zdárnému konci a mohli jsme se radovat z krásné slavnosti doprovázené slunečným počasím a hlavně Božím požehnáním. Přejeme dětem, aby vytrvaly na cestě se svým Spasitelem a Přítelem po celý život.