Září ve školní družině

     Ve středu 29. září jsme za krásného počasí mohli zahájit naši celoroční hru Plavba za pokladem.

     Vzájemně jsme se představili a vyzkoušeli jsme své znalosti týkající se plavby po moři a přilehlých ostrovů. Zaměřili jsme se na řeku Amazonku, dozvěděli jsme se, kde pramení, kde ústí, pracovali jsme se symboly v mapách, vyzkoušeli jsme si postavit pohoří Andy ze svého oblečení, zahráli jsme si na papouška, rozeznávali jsme vůně a zkusili jsme si zapamatovat co nejvíc z přečteného textu. Děti se předbíhaly ve znalostech, byly rychlé a podle svého výkonu obdržely diplomy. Nejlepšími mořeplavci se stali třeťáci spolu s prvňáky. Druháci byli zase výborní mořeplavci. A tak příště si zase zkusíme něco nového a zajímavého, co nás může po cestě potkat.