Třídnické dny v šestých ročnících

Dva pátky 8. a 15. října byly věnovány Třídnickému dni v 6. ročnících. Pod vedením třídních učitelek a otce Dana byl pro žáky připraven dopolední program u salesiánů na Jižních Svazích. V prvním ( klidovém ) bloku nás otec Dan provedl prostorami střediska. Dověděli jsme se více o životě a působení salesiánů. Poté jsme se přes kostel, kde jsme si připomněli správné chování při mši svaté, dostali až do sakristie. Tady mnozí poprvé nahlédli do tajů této místnosti a mohli se přímo účastnit přípravy bohoslužby.

Po komentované mši svaté byl čas občerstvit i tělo a jít vybít nashromážděnou energii z prvního klidového bloku. Každou třídu čekala jiná venkovní aktivita: 6.A si užila běhací piškvorky a 6.B se bavila u hry Rodina Majerových.

Závěr dopoledne patřil pobytu v klubu, kde si žáci mohli zahrát ping-pong a seznámit se s možnostmi, které tyto prostory ve volném odpoledním čase nabízí.