Ohlasy 5.A ze zlínského filmového festivalu

V rámci ZFF třída 5. A navštívila workshop filmového animace s profesionálními animátory z Prahy.

Nejdříve se děti dozvěděly, jak vzniká animovaný film, jaké profese se na tom podílejí, co vše je potřeba. Pak si zpracovaly svůj námět a začaly tvořit své krátké animované filmy. Na zpáteční cestě se převlékly za vědátory a s kouzly HP si odnesly svůj skvělý čaj.

 

V rámci besed v knihovně navštívila 5. A besedu s paní Hoferkovou „ To bylo prima čtení“

Velmi zajímavá beseda, kde se děti dozvěděly jak na tvorbu čtenářského deníku, aby to pro ně byla zábava a proč jej psát.

Na cestě zpět jsme v parku navštívili stánek „déčko“, kde si žáci vyzkoušely soutěže. Na závěr jsme si vychutnali skvělou zmrzlinu a zakončili tak prima školní den.