Filmové představení v rámci ZFF

Filmové představení a beseda k seriálu Marty is dead 

Dne 14. 9. 2021 se třídy 8. A a 9. A zúčastnily v rámci 61. ročníku ZFF besedy a promítání seriálů Marty is dead v rámci Konference Děti bez hranic. Nejprve bylo promítnuto několik dílů z tohoto seriálu o kyberšikaně a jejich důsledcích a následně proběhla beseda s panem Martinem Kožíškem, jedním z předních odborníků na téma bezpečného chování na internetu u nás. Celá akce byla velkým přínosem a na toto téma budeme v osmém ročníku určitě pokračovat s diskusí i v nejbližších třídnických hodinách.