Děkovná mše sv. na konci školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Školní rok 2020/21 se blíží ke svému konci.  Děkovat za něj budeme při závěrečné mši sv. ve středu 30.9.2021 v kostele PMPK na Jižních Svazích. V 9.30 proběhne rozloučení s žáky 9. ročníku a v 10 hod. bude slavnostní mše sv. Všichni jste srdečně zváni!

Děkujeme všem rodičům i žákům za pomoc, trpělivost, pochopení i modlitby v tomto mimořádně náročném školním roce. Věříme, že Pán nám dá své požehnání i do dalšího školního roku, ať už přinese cokoliv. 

Přejeme Vám požehnané a odpočinkové prázdniny a načerpání nových sil!