Oslava 10. výročí založení Církevní mateřské školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

     V pondělí 21.6.2021 jsme mohli prožít krásnou oslavu k 10. výročí založení naší církevní mateřské školy. Jsme vděčni, že jsme mohli společně se zástupci zřizovatele, spřátelených škol a školek i rodičů, pedagogů a dětí prožít slavnostní mši sv., kterou sloužil o. biskup Antonín Basler. V promluvě nám připomněl výchovný rozměr školy budovaný na křesťanských hodnotách a děti oslovil nejkrásnějším příběhem “ O Ježíši „.

     Společně jsme pak pokračovali v oslavách u Salesiánů, kteří nám poskytli pro tuto akci své zázemí. Slavnostně jsme pasovali předškoláky na školáky. O program pro děti se postaral balonkový klaun pan Taraba a žáci 8. a 9. ročníku s připravenými aktivitami na hřišti.  Po celý čas jsme mohli ochutnat grilované speciality od pana Kosa,  vynikající občerstvení našich kuchařů i buchty našich maminek.

Díky Bohu za krásné počasí i požehnaný celý čas. Díky všem, kteří se o založení školky zasloužili, podporují ji a modlí se za ni. Díky paním učitelkám za mateřský přístup i rodičům, že nám s důvěrou svěřujete své děti. Naší školce přejeme, ať z ní nikdy nevyprchá jedinečnost a výjimečnost vlídného a laskavého prostředí podpořeného celistvou pedagogikou Franze Ketta. Boží ochrana a pomoc ať ji provází i nadále!