Pohovory s rodiči

Vážení rodiče,

V úterý 13. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 se budou konat pohovory pro rodiče žáků II. stupně.

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 se budou konat pohovory pro rodiče žáků I. stupně. 

Pohovory budou uskutečněny online formou (MS Teams). Je třeba se předem zaregistrovat přes EduPage na konkrétní čas k danému vyučujícímu a ten Vám poté zašle pozvání na online schůzku (přes účet Vašeho dítěte). 

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.