Postní doba v naší škole

     Popeleční středou 17. února začne i na naší škole postní doba. Čtyřicet dnů se budeme připravovat na Velikonoce – slavnost Ježíšova vítězství nad hříchem a smrtí.   

     Osvědčenými prostředky jsou modlitba, půst a projev štědrosti (tradičně nazývaný „almužna“). Letošní cesta postním časem se snaží odpovědět na Ježíšovu výzvu „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36).

Co to znamená být milosrdný? Ke komu? A jak?
 
Děti dostanou náměty a možnosti, jak se učit být milosrdný v současné době. Každý si vybarví políčko své postní cesty podle skutku milosrdenství, který ten den vykoná.
 

     Dospělí mohou připojit i každodenní četbu evangelia a nechat se jím inspirovat. Je možné se každý den zaměřit postupně na jeden ze sedmi skutků milosrdenství, nebo si ho losovat hrací kostkou. Při večerní modlitbě doporučujeme svěřit Bohu lidi, kterým jsme projevili pozornost a lásku. 

Poutní cesta – ke stažení

Skutky tělesného milosrdenství – ke stažení

P. Ignác Stuchlý

SV. MARTIN

SV. ANEŽKA ČESKÁ

SV. MARTA A MARIE

P. Josef CAFASSO 

MATKA TEREZA