Novoroční přání

Požehnaný nový rok 2021 naplněný radostí, pokojem, láskou, pevným zdravím, vírou a důvěrou v Pána přeji všem žákům i jejich rodinám, všem zaměstnancům školy i všem přátelům školy!