Zakončení adventního programu ve škole

Předání dárků pro Ježíška

Dobu očekávání Spasitele jsme letos ve škole prožili chystáním dárků pro Pána Ježíše. Namísto hraček nebo laskomin jsme pro Ježíška shromažďovali drobné skutky pozornosti vůči bližním. Za jednotlivé projevy upřímnosti, modlitby, splnění povinností, děkování, drobné služby a pomoc děti vkládaly do krabice ve třídě obrázky dárků.

V pátek 18.12. pak každá třída donesla krásně zabalenou krabici s těmito dárky do školní kaple. Tam je očekávali naši kněží – salesiáni P. Antonín Pražan a P. Petr Vaculík. Po krátkém dialogu převzali dar pro Ježíška a jeho jménem dětem poděkovali a požehnali jim. Dárkové krabice vašich dětí můžete od 24.12. uvidět v kostele P. Marie Pomocnice na Jižních Svazích.