Prezenční výuka od 18.11.2020 pro prvňáčky a druháky

Vážení rodiče a milí žáci,

jsme rádi, že od středy 18.11.2020 můžeme znovu obnovit prezenční výuku pro žáky 1. a 2. ročníků.

Všechny upravené informace ohledně prezenční i distanční výuky Vám budou zaslány prostřednictvím EduPage a můžete je vyhledat na webu školy v záložce COVID-19.

Děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce Vašich dětí i zaslané podněty. Snažíme se je vyhodnocovat tak, aby se nám všem dobře pracovalo. Věřím, že toto náročné období společnými silami i Boží pomocí zvládneme.