Důležité upozornění

Vážení rodiče a milí žáci!

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkou žáků na 1. stupni). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Prosíme rodiče, aby o tom poučili své děti.

Naléhavě žádáme všechny rodiče, aby žáci byli vybaveni 2 rouškami ( plně funkčními ) na každý den. Škola není povinna poskytovat žákům roušky z vlastních zásob. Jde pouze o mimořádnou a jednorázovou záležitost. Prosíme o respektování této skutečnosti a spolupráci v této věci.

Děkujeme za pochopení!

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Mimořádné opatření k pořádní hromadných akcí